Supply-in-Sync

Met Sunrise Supply-in-Sync kunnen bedrijven vraag en aanbod van hun producten synchroniseren

Klanttevredenheid

Tevreden klanten. Zonder een goede afstemming met uw leveranciers gaat het niet gebeuren. Sunrise Supply-in-Sync biedt een “supplier portal” voor samenwerking met de leveranciers en actief beheer van de wederzijdse taken. Door leveranciers, contracten en kortingsregelingen goed te beheren ontstaan er snelle en efficiënte ketens. Sunrise Supply-in-Sync is een SAP gecertificeerde uitbreiding die eenvoudig aan te sluiten is op andere ERP systemen.

Belangrijke voordelen van Supply-in-Sync:

 • Ultieme klantbelevingen
 • Verbeterde beschikbaarheid, levertijd en kwaliteit van de producten
 • Lagere kosten
 • Kleinere voorraden
 • Gestroomlijnde processen
 • Betere leveranciersprestaties
Contract Quality

"Zijn UW Klanten tevreden?"


"Op welke trede staat UW contractbeheer?"

Contractbeheer

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van contractbeheer bij Retailers onvoldoende is. Contracten raken kwijt, afspraken worden vergeten en contracten worden niet tijdig vernieuwd. Dit verstoort de bedrijfsprocessen, kost tijd en geldt en gaat ten koste van de klanttevredenheid.

Sunrise Contract management begint met een beheerde samenwerking tussen retailers en leveranciers, ondersteund door een centrale, uitgebreide contractendatabase in de Cloud. Sunrise Contract management stroomlijnt de contractprocessen en zorgt voor vastlegging van handhaafbare afspraken over kortingen en service. Met Sunrise Contract management worden taken beter gepland, doorlooptijden verkort en worden de traceerbaarheid en compliance van de afspraken afgedwongen.

Belangrijke kenmerken:

 • Centrale, in de cloud opgeslagen database met leveranciers- en contractgegevens
 • Altijd en overal toegankelijk
 • Formele, goed gestructureerde en geharmoniseerde contracten
 • Samenwerking, de leverancier wordt betrokken bij contract management taken
 • Interactief, ondersteuning bij onderhandelingen en tenderprocessen
 • Meertalig, data en berichten in de taal van de leverancier
 • Helder, transparant en op tijd


Leveranciersbeheer

Retailers die een goede relatie hebben met hun leveranciers, zullen leverproblemen eerder zien en beter oplossen. Dat voorkomt dure reparaties en relatieperikelen. Sterker nog: door een betere samenwerking met leveranciers kan er continu worden gewerkt aan betere kosten- en serviceniveaus.

Sunrise gebruikt "Key Performance Indicators" (KPI's) om de prestaties van Contract management te beheren. De KPI's betreffen niet alleen de normale contract-gerelateerde onderwerpen zoals compliance en kosten, maar ook zaken als verwerkingstijden, service niveaus en het verzilveren van de kortingen.

Kenmerken:

 • Betere leveranciersprestaties
 • Verhoogde transparatie
 • Verbeterde beschikbaarheid
 • Verlaging van de voorraden
 • Hogere leverbetrouwbaarheid
Contract Quality

"Hoe staat het met UW leveranciers?"


"Haalt U 100% van de leverancierskortingen binnen?"

Kortingen

De winstgevendheid van retailers wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kortingen die zij bij hun leveranciers kunnen bedingen. Die leveranciers geven die kortingen als beloning voor bijvoorbeeld promotie- en distributieactiviteiten die door de Retailers worden uitgevoerd. De afspraken kunnen soms erg complex en specifiek zijn. Het zal dan ook geen verassing zijn dat Retailers problemen hebben met het bijhouden en verzilveren van al de kortingen waar ze recht op hebben. Op die manier lopen zij belangrijke inkomsten mis!

Met Sunrise-in-Sync behoort dit tot het verleden. Afspraken over kortingen en het niet naleven van service eisen worden vastgelegd in heldere en eenduidige rekenregels die met behulp van een "formula builder" worden geprogrammeerd in de contractendatabase. Periodiek verwerkt Supply-in-Sync alle inkoopopdrachten tegen de geldende kortingsregels om zodoende per leverancier een gedetailleerd overzicht van alle kortingen op te stellen. In de praktijk is gebleken dat deze "Rebate module" arbeidstijd bespaart en veel extra kortingsgelden oplevert.

Kenmerken:

 • Proactief, bewaking en signalering van kansen om meer kortingen te benutten
 • Helpt bij het maken van betere kortingsafspraken
 • Behalen van hogere kortingen, zeker daar waar sprake is van consolidaties
 • Naadloze en gecertificeerde verbinding met uw ERP-systeem
 • Automatische verwerking van alle service- en kortingsregelingen en aanmaken van factuurgegevens